6. Kontrolisanje instalacija za odvođenje dima i toplote

16kt

Kontrolisanje instalacija za odvođenje dima i toplote je pregled, ispitivanje i provera ispravnosti instalacije za odvođenje dima i toplote koja se utvrđuje prvim i periodičnim kontrolisanjem.

Prvo kontrolisanje instalacija za odvođenje dima i toplote je provera ispravnosti i ispitivanje (ili merenje) koje se obavlja odmah nakon ugradnje ili rekonstrukcije instalacije koje se vrši pre stavljanja u upotrebu izgrađene odnosno rekonstruisane instalacije.

Periodično kontrolisanje instalacija za odvođenje dima i toplote je provera ispravnosti i ispitivanje (ili merenje) instalacije koje se obavlja periodično u propisanim vremenskim razmacija nakon prvog kontrolisanja, jednom u šest meseci uvažavajući posene propise iz održavanja.

REŠENJE MUP-a ZA KONTROLISANJE INSTALACIJA ZA ODVOĐENJE DIMA I TOPLOTE