SERVIS
citac.jpgREMONTNI CENTAR obavlja popravku svih vrsta tahografa i zamenu delova isključivo originalnim delovima sa propisanim instrumentima. Na zamenjene delove korisnik dobija garanciju u trajanju od šest meseci.