IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA OTPADOM OD GRAĐENJA I RUŠENJA

plan

Prilikom izvođenja građevinskih radova na izgradnji ili rušenju objekata generiše se velika količina kako opasnog tako i neopasnog otpada. Investitor je dužan da u postupku dobijanja dozvole  za izgradnji, adaptaciju, sanaciju, rekonstrukciju  ili rušenje objekta, pribavi saglasnost nadležne inspekcije na Plan upravljanja otpadom od gradnje i rušenja izrađen od stručnog i odgovornog  lica.