Vesti
KOMPLETNA REGISTRACIJA VOZILA PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE                                

OTVORENA NOVA RADIONICA ZA TAHOGRAFE U VALJEVU                                 

OTVORENA NOVA RADIONICA ZA TAHOGRAFE U ČAČKU, KULINOVAČKO POLJE - U KRUGU "AUTOČAČAK KOMERCA" OVLAŠĆENOG SERVISA IVEKO VOZILA                                

OTVORENO PREDSTAVNIŠTVO U NOVOM PAZARU - OVLAŠĆENA RADIONICA ZA TAHOGRAFE                                

DANI EDUKACIJE                                

POČINJE OBUKA ZA SEKAČE SEKUNDARNIH SIROVINA                                

OBUKA VOZAČA ZA PRAVILNU UPOTREBU ANALOGNIH I DIGITALNIH TAHOGRAFA                                

SEMINAR UNAPREĐENJA BZR - PRIMENA U PRAKSI                                

PRIPREMNI SEMINAR ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA IZ BZR                                

NOVOSTI U VEZI PREGLEDA TAHOGRAFA                                

Poslovnik o kvalitetu

"Remontni centar" je preduzeće koje raste i koje se razvija u svim oblastima svoje delatnosti usvajajući pri tome napredne tehnologije, savremen menadžment i moderan stil poslovanja. Vizija "Remontnog  centra" je  vizija  svih  zaposlenih  i  jedinstvena,  sa  jasnim  ciljem  da  "Remontni centar" postane  prepoznatljiv  po  kvalitetu  svojih  usluga  koje  su  prilagođene  korisnicima, zaposlenima koji imaju želju da provedu ceo radni vek upravo u ovom kolektivu i brendu koji će
konkurencija prepoznavati i ceniti.

pdf.png Poslovnik o kvalitetu 
Tehnički pregled vozila

 
rcteh.png
Poslovni saradniciO nama
www.remontnicentar.comZahvaljujući postavljanju visokih standarda u poslovanju REMONTNI CENTAR je tokom godina stekao veliki broj korisnika usluga iz domena bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, stručnog osposobljavanja za bezbedno rukovanje sredstvima za rad i zaštite životne sredine i postao jedan od lidera u regionu.
Pružanjem usluga i uređenjem ovih oblasti, poslodavcu pružamo priliku da analizira i unapredi poslovanje, a mogućnost nepredviđenih troškova svede na minimum.
Za delatnosti kojima se bavimo raspolažemo obučenim kadrovima i neophodnom opremom. Preduzeće neprestano ulaže, kako u objekte i opremu, tako i u kadrove, pa shodno tome danas u svom timu ima stručna lica iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, upravljanja hemikalijama, upravljanja otpadom, upravljanja rizicima u vanrednim situacijama, kao i u oblasti izrade projektne dokumentacije za izgradnju objekta - inženjere različitih profila, kao i veliki broj stručnih saradnika.
Danas se REMONTNI CENTAR smatra pouzdanim partnerom koji u svakom trenutku može da odgovori na sve veće zahteve svojih klijenata. Ključ našeg uspeha je kvalitet usluga kao i preporuka mnogih uspešnih privrednika. Savremeno poslovanje nezamislivo je bez primene adekvatnih mera iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine, a naše preduzeće je tu da realizuje sve zahteve stalnih i potencijalnih klijenata iz predmetnih oblasti. Na ovaj način, poštovanjem i primenom zakonskih odredbi, promovišemo svest o vrednosti i čuvanju svih resursa, uključujući i najvažniji–ljudskiživot.
Na nivou društva u celini posedujemo i sertifikat za menadžment kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2008

KOMPLETNA REGISTRACIJA VOZILA PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE

nov.gifKompletna registracija vozila putem administrativne zabrane od 6 do 12 rata. Sve potrebne informacije možete dobiti na brojeve telefona 031/524-896, 031/563-070, 065/563-0700. 
Obrazac administrativne zabrane možete preuzeti ovde pdf.png. Potrebno je overiti dva primerka administrativne zabrane!!!
obrazac.png 
 
reg2014.jpg
 
 
OTVORENA NOVA RADIONICA ZA TAHOGRAFE U VALJEVU

tahograf_pr.jpgnov.gifObaveštavamo vas da je otvorena radionica za tahografe privrednog društva Remontni centar doo Ogranak  Valjevo na adresi: Vladike Nikolaja bb - DUPLE TRAKE, STOVARIŠTE SUBOTIĆ.
Radionica je dobila je ovlašćenje da obavlja poslove pregleda i ispitivanja analognih i digitalnih tahografa.
 
Poslovi novootvorene radionice obuhvataju pružanje sledećih usluga:
• ugradnja i podešavanje tahografa,
• kontrola i pregled tahografa,
• opravka i demontaža tahografa,
• provera tačnosti postavljene brzine graničnika brzine,
• prenos podataka iz kartice vozača,
• prenos podataka iz memorije digitalnog tahografa,
• očitavanje tahografskih listića i obradu podataka preuzetih sa kartice vozača i iz digitalnog tahografa,
• izrada izveštaja o radu vozača i vozila,
• arhiviranje i čuvanje preuzetih podataka,
• dostavu izveštaja obrađenih podataka iz kartice vozača i memorije tahografa…
 
    Sve informacije o pregledu i ispitivanju analognih i digitalnih tahografa na vašem vozilu u radionici za tahografe „Remontni centar„ doo u Valjevu, možete dobiti na brojeve telefona: 014/244-834, 064/86-28-753, 064/86-28-754, 064/86-28-761.
OTVORENA NOVA RADIONICA ZA TAHOGRAFE U ČAČKU, KULINOVAČKO POLJE - U KRUGU "AUTOČAČAK KOMERCA" OVLAŠĆENOG SERVISA IVEKO VOZILA

tahograf_pr.jpgDana 21.10.2013 godine, radionica za tahografe privrednog društva Remontni centar doo Ogranak  Čačak, na lokaciji Kulinovačko polje bb, dobila je ovlašćenje da obavlja poslove pregleda i ispitivanja analognih i digitalnih tahografa.
 
Poslovi novootvorene radionice obuhvataju pružanje sledećih usluga:
• ugradnja i podešavanje tahografa,
• kontrola i pregled tahografa,
• opravka i demontaža tahografa,
• provera tačnosti postavljene brzine graničnika brzine,
• prenos podataka iz kartice vozača,
• prenos podataka iz memorije digitalnog tahografa,
• očitavanje tahografskih listića i obradu podataka preuzetih sa kartice vozača i iz digitalnog tahografa,
• izrada izveštaja o radu vozača i vozila,
• arhiviranje i čuvanje preuzetih podataka,
• dostavu izveštaja obrađenih podataka iz kartice vozača i memorije tahografa…
 
    Sve informacije o pregledu i ispitivanju analognih i digitalnih tahografa na vašem vozilu u radionici za tahografe „Remontni centar„ doo u Čačku, možete dobiti na brojeve telefona: 032/376-730, 064/64-27-398, 064/61-64-333 ili na email tahografica@remontnicentar.com
red-circle.pngPogledajte tačnu lokaciju
OTVORENO PREDSTAVNIŠTVO U NOVOM PAZARU - OVLAŠĆENA RADIONICA ZA TAHOGRAFE

tahograf_pr.jpgDana 12.09.2013. godine počela je sa radom radionica za tahografe privrednog društva Remontni centar doo Ogranak  Novi Pazar, na lokaciji Glušči-Šaćirovac (magistralni put Novi Pazar-Raška). Poslovi novootvorene radionice obuhvataju pružanje sledećih usluga:
 
• ugradnja i podešavanje tahografa,
• kontrola i pregled tahografa,
• opravka i demontaža tahografa,
• provera tačnosti postavljene brzine graničnika brzine.  
 
 
Sve informacije o pregledu i ispitivanju tahografa na vašem vozilu u radionici za tahografe „Remontni centar„ doo u Novom Pazaru, možete dobiti na brojeve telefona: 020/357-355, 064/86-28-755, 064/86-28-756 ili na email tahografinp@remontnicentar.com
red-circle.pngPogledajte tačnu lokaciju
DANI EDUKACIJE

dani-edukacije.gifDana 18.04.2013. održan je besplatan seminar iz oblasti ekologije koji je obuhvatio sledeće teme:
 
• zaštita vode
• zastite vazduha
• upravljanje hemikalijama
• upravljanje otpadima.
 
Seminaru su prisustvovali predstavnici pravnih subjekata, različitih oblasti rada. Cilj seminara bio je informisanje privrednih subjekata iz našeg grada i okoline o zakonskim obavezama iz ovih oblasti, imajući u vidu obimnu zakonsku regulatvu koja je stupila na snagu u prethodnih nekoliko godina. Posebno interesovanje je bilo primenu odredbi zakona o hemikalijama i obaveze angažovanja savetnika za hemikalije. Snadbevač opasnih hemikalije ima zakonsku obavezu da angažuje savetnika za hemikalije najkasnije do 9. marta 2013. godine.
 
Snabdevač je  pravno lice ili preduzetnik koji je proizvodjac, uvoznik, distributer ili dalji korisnik a koji stavlja u promet opasne hemikalije.
 
Savetnika za hemikalije ne mora da obezbedi Pravno lice ili preduzetnik koji isključivo stavlja u promet sirovine za sredstva za zaštitu bilja, lekove i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini, kozmetičke proizvode, hranu, prehrambene aditive i arome i hranu za životinje i aditive za tu hranu; Distributer opasnih hemikalija koji se isključivo bavi maloprodajom i snabdevači hemikalija koji stavljaju u promet u količini manjoj od 100 kg godišnje.
 
Idi na stranu  1 2 3
Bezbednost i zdravlje na radu

Tehnički pregled

Protivpožarna zaštita